Kinh tế

mo hinh trinh dien

Các mô hình trình diễn vụ Xuân của huyện Mỹ Đức đạt hiệu quả cần được nhân ra diện rộng

Vụ Xuân năm 2017, Huyện Mỹ Đức chỉ đạo trạm khuyến nông huyện triển khai một số chương trình khuyến nông tại các xã trên địa bàn huyện với 4 mô hình gồm mô hình trình diễn một số giống lúa mới năng suất chất lượng; mô hình mạ khay – máy cấy tại Thị […]

Người Mỹ Đức 25-05-2017 Cách đây 8 tháng trước