Chùm thơ Chùa Hương – Nguyễn Danh Giáp

22-02-2019
Bởi: Người Mỹ Đức Có: 0 bình luận 657 lượt xem

HƯƠNG SƠN – ĐỆ NHẤT

Được về Hương Tích, rừng mơ

Nhẹ lòng chút bỏ vẩn vơ cõi trần

Nén hương dâng lễ sân Trình

Rời xa bến Đục, mát tình Yến trong.

Cõi thiền thấp thoáng nâu sồng

Mõ chùa bắt nhịp mở lòng từ bi.  

Thiên Trù “khói tỏa” hồn quê.

Thơm thơm Hương Tích đường về động tiên.

Tòa sen đức Phật tọa thiền

 Động Tiên Sơn ấy,diệu huyền thiên thai.

Hinh Bồng là chốn phật đài

Núi cao thử sức,thử tài giai nhân.

Giếng oan, để tự tu thân

Nước trong, gội rửa bụi trần sạch trong.

Về Hương Tích, rộng mở lòng

Khởi duyên lập phúc,sắc không luân hồi.

Hương Sơn cõi phật – tình đời

Ngàn năm đệ nhất cõi trời Nước Nam.

 


 

HƯƠNG TÍCH, HƯƠNG ĐỜI.

Tháng giêng về Hương Tích

Bến Đục, nơi cõi trần

Suối Yến trong, cõi Phật

Đục trong, ai khéo đặt

Chỉ một chuyến đò thôi

Ta với ta khác rồi.

Tháng giêng về Hương Tích

Chùa ẩn mình trong mây

Chim rừng đua tiếng hót

Thơm ngát hương bay bay

Núi xếp hình lời Phật

Thiên Trù bao đời nay.

Tháng giêng về Hương Tích

Giữa núi núi, cây cây

Lời cầu rung tiếng mõ

Gọi sương về làm mây

Sắc đấy mà không đấy

Ta ngộ mình từ đây.

Tháng giêng về Hương Tích

Đi trên dòng mát tươi

 Bao thói đời rũ bỏ

Tham, sân, si, ái, ố

Chỉ còn tâm thiện thôi

Hương Tích hương của đời.

Nguyễn Danh Giáp

Nguyên tiêu (15/1) Kỷ Hợi 2019

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC