Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận: Tìm hướng đi mới cho dệt lụa tằm tơ phát triển

01-03-2016
Bởi: Người Mỹ Đức Có: Bình luận
IMG_5808

Nếu ai có dịp về xã Phùng Xá (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) hỏi thăm gia đình có truyền thống lâu đời về nghề ươm tơ dệt lụa thì trong xóm, ngoài làng ai nấy đều nhắc đến gia đình bà Phan Thị Thuận. Bởi gia đình bà đến nay đã 4 đời […]

Chăn bông tơ tằm tự dệt

21-02-2016
Bởi: Người Mỹ Đức Có: Bình luận
1153_Thuan

Chăn bông tơ tằm tự dệt là một trong những sản phẩm mới, độc đáo của Công ty Dâu Tơ tằm Mỹ Đức do bà Phan Thị Thuận là người sáng lập. Đây cũng là sản phẩm sản xuất 100% từ tơ tằm và được đăng ký độc quyền sáng chế tại Cục Sở hữu […]