Câu chuyện ít biết về thời gian hoạt động cách mạng của Đại tướng Văn Tiến Dũng tại Mỹ Đức

28-04-2017
Bởi: Người Mỹ Đức Có: Bình luận
70069854-80875sm (1)

Nhiều người biết đến Đại tướng Văn Tiến Dũng – Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh đã góp phần đem lại thắng lợi vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Song, chuyện danh tướng này đã từng có thời kỳ “xuống tóc, đi tu”, có lẽ còn ít người biết. Đồng chí […]

Từ khóa: , ,