Tạo động lực cho các làng nghề phát triển tại huyện Mỹ Đức

06-03-2018
Bởi: Nguyễn Thanh Huyền Có: 0 bình luận 1145 lượt xem
Được sự hỗ trợ tích cực từ nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia và thành phố Hà Nội đã giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất, tạo hiệu quả cao cũng như sức cạnh tranh trên thị trường. Các lớp đào tạo lao động gắn với hỗ trợ cơ sở vật chất, cung ứng nguyên liệu để người lao động có nghề, được nâng cao tay nghề và có việc làm, tăng thêm thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.
Những năm qua, huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội tổ chức đào tạo nghề may dân dụng; nghề mây tre đan và nghề may công nghiệp. Năm 2017, huyện đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội tiến hành khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp để tổ chức 02 lớp truyền nghề “Sản xuất túi xuất khẩu” tại 02 cơ sở sản xuất của Công ty CP Dệt may Tân Hoàng Minh.
 
Tuy nhiên, công tác nhân cấy nghề, truyền nghề cho các làng thuần nông còn gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thiếu mặt bằng sản xuất để đầu tư mở rộng nhà xưởng, thiết bị máy móc, thu hút lao động. Tại một số làng, người lao động được học nghề nhưng không có việc làm ổn định do chưa có doanh nghiệp tại địa phương chủ động cung cấp nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cho các lao động và hộ sản xuất. Huyện Mỹ Đức lại là huyện thuần nông, việc thu ngân sách hàng năm gặp nhiều khó khăn, hàng năm không có kinh phí để phân bổ cho lĩnh vực hỗ trợ khuyến công.
Trước những khó khăn trên, UBND huyện Mỹ Đức đã và đang đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để đầu tư mở rộng nhà xưởng và đổi mới trang thiết bị máy móc. Đồng thời quan tâm hơn nữa việc hỗ trợ kinh phí cho các chương trình truyền nghề, đào tạo nghề, đầu tư đổi mới máy móc, trang thiết bị, hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường,… Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các cụm TTCN làng nghề. Tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ tham gia công tác khuyến công….
 
Trong năm 2018, huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Hà Nội tiếp tục tổ chức các lớp truyền nghề cho các lao động địa phương, tập huấn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, hỗ trợ một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư trang thiết bị máy móc sản xuất tiên tiến hiện đại,… nhằm tạo động lực cho các làng thuần nông phát triển nghề, nghề mới và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mạnh dạn tiếp cận và đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
 
Cụ thể là sẽ mở 01 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp tại huyện Mỹ Đức. Mở 03 lớp truyền nghề Dệt may công nghiệp cho Công ty CP Dệt may Tân Hoàng Minh tại 03 xã: Hợp Thanh, Hùng Tiến và Phùng Xá. Mở 03 lớp Dệt may công nghiệp cho Công ty CP Dệt may Thăng Long tại xã Phùng Xá. Hỗ trợ 01 doanh nghiệp là Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức (có địa chỉ đặt tại Đội 13 thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức) tham gia hội chợ trong nước với nguồn hỗ trợ từ kinh phí khuyến công thành phố Hà Nội.Trong quá trình thực hiện, Phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức sẽ phối hợp với Trung tâm Khuyến công Hà Nội; UBND các xã, thị trấn tiến hành khảo sát các làng nghề thuần nông để chuẩn bị cho công tác truyền nghề, đào tạo nghề và tổ chức tập huấn quản trị doanh nghiệp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp theo nội dung chương trình đã được Sở Công thương Hà Nội và Trung tâm Khuyến công Hà Nội phê duyệt.

                                                                                                      Nguồn:http://thoibaovietlangnghe.com.vn

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC